Úvod > Ambulance > Arytmologická ambulance

Arytmologická ambulance

Arytmologická ambulance poskytuje komplexní péči pacientům s poruchami srdečního rytmu. Odesíláni jsou k nám pacienti s podezřením na některou z poruch srdečního rytmu, na pravidelné kontroly k nám docházejí pacienti po implantaci kardiostimulátoru a katetrizační ablaci. Naše arytmologická ambulance také poskytuje konzultace spádovým ošetřujícím lékařům.

V arytmologické ambulanci provádíme následující vyšetření:

Holterovská monitorace – EKG

 • Holterovská monitorace je ambulantní, nejčastěji 24hodinová monitorace EKG křivky pacienta. Do přístroje se prostřednictvím několika elektrod upevněných na těle pacienta zaznamenává jeho srdeční činnost. Holterovská monitorace se nejčastěji využívá při diagnostice poruch srdečního rytmu.

Holterovská monitorace – TK

 • Holterovská monitorace je metoda spočívající v měření krevního tlaku speciálním digitálním tlakoměrem malých rozměrů, který je vybaven pamětí, do které se naměřené hodnoty krevního tlaku ale také pulzu zaznamenají. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných denních činnostech a také v období spánku. Vypočtené průměry pak umožňují jednak s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi,  a umožňují především stanovit závažnost hypertenze a tedy její rizikovost.

Jícnová echokardiografie

 • Jícnová echokardiografie představuje ultrazvukové vyšetření srdce, které provádí vyškolený lékař zavedením malé ultrazvukové sondy do jícnu do míst, kde jícen probíhá v těsném sousedství srdce. Díky tomu získáme mnohem kvalitnější a podrobnější obraz, než při běžném ultrazvukovém vyšetření zvenku přes hrudní stěnu. Většinou mu předchází běžné echokardiografické vyšetření.

Obecně se používá v následných situacích:

 • když echokardiografii potřebujeme provést, ale pacient je nevyšetřitelný běžným způsobem přes hrudník (rozedma plic, nadváha atd.)
 • když potřebujeme vidět některé speciální srdeční struktury, které nejsou běžným způsobem zobrazitelné přes hrudní stěnu (například tzv. ouško levé předsíně, kde se často tvoří sraženiny krve)
 • když potřebujeme výjimečně detailní obraz, například srdečních chlopní (při infekci, před operací).

Další činnosti

 • Kontroly kardiostimulátorů
 • Kontroly před zákroky
 • Pravidelné kontroly po zákrocích
 • Sledování pacientů s arytmologickou diagnózou
 • Konzultace pro pacienty, kteří užívají warfarin

Ordinační hodiny

Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 16:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 16:00
Pátek: 8:00 – 16:00

 

Informace:
tel: 26608 3053, 26608 3046, 26608 3050

Kde nás najdete:
přízemí Kardiologie na Bulovce, s.r.o. (pavilon 11)

Vedoucí lékař:
MUDr.  Rudolf Feuereisel, CSc.

Lékaři:
lékaři Kardiologie na Bulovce, s.r.o.