Úvod > Ambulance > Kardiologická ambulance

Kardiologická ambulance

Je určena k vyšetření nových pacientů, dispenzarizovaných pacientů a pacientů převzatých do specializované kardiologické péče. U pacientů převzatých do další péče, případně přijímaných k hospitalizaci, vyřizuje ambulance administrativní náležitosti, jako je například vystavení ambulantní karty, souhlas pacienta s převzetím do péče, souhlas s plánovaným výkonem, souhlas s hospitalizací, vystavení chorobopisu a další nezbytné formality. Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci buď plánovaně k léčebnému, nebo diagnostickému pobytu , nebo jsou přijímáni akutně, neplánovaně při náhlém zhoršení zdravotního v důsledku stavu onemocnění srdce.

Součástí kardiologické ambulance je EKG ambulance.

EKG ambulance

Elektrokardiografie je základní vyšetřovací metoda, která se v kardiologii využívá. Jde o vyšetření, které pomocí EKG křivky rychle a zcela bezbolestně zobrazí elektrickou aktivitu srdce. EKG je základní součástí každého kardiologického vyšetření. V akutních případech je provedení EKG zcela nezbytné. Nejčastěji se využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí a pocitů bušení srdce. Záznam elektrické aktivity srdce prokáže odchylky od pravidelného rytmu a poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu. Stejně tak prokáže nedostatečné prokrvení srdce (ischémii) a odhalí i prodělaný infarkt. Hodnocení  EKG je jednoduché – provádí se pomocí elektrod připevněných na hrudník, zápěstí a kotníky. Trvá zhruba pět minut. EKG křivku zhodnotí vždy lékař a určí další léčebný postup.

Ordinační hodiny

Pondělí:  7:00 – 15:30
Úterý:  7:00 – 15:30
Středa:  7:00 – 15:30
Čtvrtek:  7:00 – 15:30
Pátek:  7:00 – 15:30

 

Informace:

tel: 26608 3050, 26608 3046

Kde nás najdete:
přízemí Kardiologie na Bulovce, s.r.o. (pavilon 11)

Vedoucí lékař:
MUDr. Rudolf Feuereisl, CSc.

Lékaři:
lékaři Kardiologie na Bulovce, s.r.o.