Úvod > Informace pro pacienty > Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas je klientem podepsaná listina. Svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s navrhovanou vyšetřovací metodou nebo léčebným zákrokem, který mu byl lékařem vysvětlen.

Udělení souhlasu pak musí být svobodné a zejména informované. Pacient tedy musí být před každým zákrokem i vyšetřením informovaný o účelu a povaze zákroku, o jeho důsledcích a případných rizicích a také o alternativách a následném léčebném režimu.

V akutních případech, kdy jde pacientovi o život, stačí takzvaný předpoklad souhlasu, u části zákroků postačí souhlas vyjádřený ústně. U některých zákroků je nicméně vyžadovaný informovaný souhlas stvrzený podpisem.

Nahlédněte do příslušných dokumentů: