Úvod > Informace pro pacienty > Návštěvní řád

Návštěvní řád

Návštěvní hodiny jsou stanoveny denně od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu nejsou návštěvy doporučeny vzhledem k plánovaným vyšetřovacím a léčebným výkonům, avšak po dohodě s ošetřujícím lékařem je lze individuálně dohodnout.  Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických důvodů vhodné. Před vstupem na oddělení pacientů si vydezinfikujte ruce, abyste zamezili případnému přenosu bakterií a virů na své blízké. Ruce jsou nečastější cestou přenosu nákaz.

Prosíme, buďte ohleduplní vůči ostatním pacientům a návštěvám.