Úvod > Informace pro pacienty > Nemocniční řád

Nemocniční řád

Vážení klienti,

úkolem našeho oddělení je svědomitě o Vás pečovat a navrátit Vám co nejdříve zdraví.

Ke splnění tohoto úkolu pomůžete i Vy tím, že se budete řídit těmito pokyny:

 1. Po dobu Vašeho pobytu na oddělení o Vás pečuje ošetřující lékař, jehož pokyny je třeba se řídit.   Na něho se obracejte se svými problémy. Můžete se také obrátit na primáře oddělení. Ošetřovatelskou péčí jsou pověřeny zdravotní sestry.
 2. K přijetí na oddělení si vezměte: občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, seznam užívaných léků, zdravotní zprávy, osobní prádlo, pyžamo, župan, hygienické potřeby, ručník, obuv na přezutí, a léky, které dlouhodobě užíváte.
 3. K přijetí si rozhodně neberte: cennosti, větší finanční částky, nadbytečný oděv a pod. Pokud peníze a cennosti nemůžete uložit jinak, při přijetí je uschovejte u sestry, která Vám vydá potvrzení o převzetí. Upozorňujeme, že ošetřující personál nemá odpovědnost za klenoty, peníze a jiné cennosti, které si nenecháte u přijetí schovat v depozitní pokladně.
 4. Při přijetí Vám lékař předloží Informovaný souhlas s hospitalizací a Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotního výkonu. Nezapomeňte lékaře informovat o tom, zda si přejete, aby někdo z Vašich blízkých byl informován o Vašem zdravotním stavu. Do zdravotnické dokumentace je nutné zapsat celé jméno této osoby a dohodnuté komunikační heslo.
 5. K hygienické očistě je možno využívat sprchových koutů na jednotlivých pokojích. Po použití koupelny nebo toalety jste povinni tyto prostory zanechat v pořádku a čistotě. Praní prádla v koupelně je zakázáno. Výměna lůžkovin se provádí podle potřeby.
 6. Doba podávání léků je: ráno 7.00 – 8.00, poledne 12.00 – 13.00, večer 17.00-18.00, pokud lékař neurčí jinak.
 7. Součástí léčby může být i rehabilitace. Instrukce a pokyny rehabilitační pracovnice je nutné plnit během dne, kdy je pracovnice přítomna.
 8. Používání televizorů na pokojích je možné se souhlasem ostatních pacientů a také s ohledem na jejich zdravotní stav.
 9. Dietu Vám určuje ošetřující lékař. Je proto ve Vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů nerušili průběh léčení. Jídlo je podáváno: ráno 7.00 – 8.00, poledne 12.00 – 13.00, večer 17.00 – 18.00, druhá večeře pro diabetiky 20.00 – 21.00, pokud neurčí lékař jinak. Před některými lékařskými výkony je nutné vynechat jídlo či nápoje úplně, o čemž Vás bud informovat ošetřující personál.
 10. Donesené potraviny je zakázáno ukládat na pokojích nemocných. Jménem označené potraviny v omezeném množství je možno uložit přes ošetřující personál v chladničce k tomu určené. Rovněž není dovoleno vynášet z nemocnice zbytky jídel. Jídelní lístek je k nahlédnutí.
 11. Nerušte hlučným chováním ostatní pacienty. Dodržujte noční klid mezi 22.00 – 6.00 hod.
 12. Návštěvní doba je stanovena od 15.00 do 17.00. Chodící pacienti mohou přijímat návštěvy mimo pokoj, u ležících pacientů žádáme o návštěvu maximálně 2 osob na dobu nezbytně nutnou, s ohledem na samotného pacienta i okolní nemocné.  Mimo návštěvní hodiny je možné návštěvu domluvit s ošetřujícím lékařem nebo službu mající sestrou.
 13. K předepsaným výkonům a vyšetřením dbejte pokynů ošetřujícího personálu. K výkonu nebo vyšetření Vás doprovodí ošetřující personál.
 14. Ve všech prostorách oddělení udržujte pořádek a čistotu. Pokud dojde k znečištění, ihned to ohlaste ošetřujícímu personálu.
 15. V celém prostoru nemocnice je zakázáno kouření, požívání alkoholu a návykových látek.
 16. K vycházkám používejte vyhrazený prostor nemocnice. Odchod a návrat na oddělení je nutné domluvit s lékařem a ohlásit službu mající sestře. Jenom v závažných situacích Vám může povolit na omezenou dobu propustku ošetřující lékař. Stanovenou dobu návratu je nutné dodržet.
 17. Informace o Vašem zdravotním stavu Vám podá Váš ošetřující lékař. Nežádejte tyto informace po ošetřujícím personálu.
 18. Telefonické informace o pacientech nepodáváme. Výjimkou jsou písemně uvedené osoby s kontaktním heslem. Osobně je možné informace získat se souhlasem nemocného od ošetřujícího lékaře.
 19. Svá přání a stížnosti oznamte ošetřujícímu lékaři, případně staniční sestře. Nebude-li sjednána náprava, oznamte to primáři oddělení nebo jeho zástupci. Při odchodu můžete své postřehy vhodit do k tomu určených schránek.
 20. Při propuštění z oddělení odevzdejte všechny vypůjčené věci, jinak se vystavujete nebezpečí požadování náhrady škody ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.
 21. Odmítáte-li doporučené léčení nebo chcete-li opustit oddělení proti radě lékaře, jste povinni podepsat písemný záznam ve zdravotnické dokumentaci.
 22. Při výskytu přenosného onemocnění jste povinni dodržovat nařízená protiepidemická opatření a podrobit se všem vyšetřením a zákrokům prováděným za účelem zabránění šíření přenosu nákazy.
 23. Je třeba, abyste se ve vlastním zájmu a v zájmu hladkého provozu oddělení řídili domácím řádem a při lékařských vizitách a podávání stravy byli přítomni na svých pokojích.
 24. Hrubá porušení tohoto řádu budou mít za následek předčasné propuštění z léčení.

 

Vedení  Kardiologie Na Bulovce, s.r.o.