Úvod > Informace pro pacienty > Podávání informací o zdravotním stavu

Podávání informací o zdravotním stavu

Podávání informací ze zdravotní dokumentace pacienta upravuje zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Tento zákon upravuje nejen právo pacienta na poskytnutí informací o vlastním zdravotním stavu, ale upravuje toto právo i u osob jemu blízkých. Zákon hovoří o tom, kdo může být informovaný, nahlížet do dokumentace a pořizovat z ní případně opisy nebo kopie.

Pročtěte si kompletní znění zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

Podávání informací o zdravotním stavu po telefonu

Podat informace o zdravotním stavu pacienta je možné i telefonicky. Pacient si před či během hospitalizace může určit bezpečnostní heslo. Lékař ho zároveň poučí, k jakému účelu heslo slouží a jak s ním nakládat. Následně může pacient heslo sdělit svým blízkým.

Osoba, která se při telefonickém rozhovoru identifikuje příslušným heslem, může být informována     o zdravotním stavu pacienta. Toto se ale netýká závažných informací o zdravotním stavu pacienta. Informace tohoto rázu lékař poskytuje výhradně osobně.