Úvod > O nás > Kvalita zdravotních služeb

Kvalita zdravotních služeb

Každý rok Kardiologie Na Bulovce, s.r.o absolvuje kontrolní audit ISO 9001:2008 certifikující společnosti, potvrzující kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Poslední audit byl absolvován v roce 2019 s platností do 1.1.2023

V rámci procesu zlepšování kvality probíhají pravidelné kontrolní audity zaměřené na jednotlivé rizikové činnosti v rámci zdravotnického zařízení (prevence nozokomiálních nákaz, dodržování hygienických pokynů, vedení dokumentace, BOZP a PO, sledování nežádoucích událostí apod.). Jsou zavedeny procesy ke sledování a vyhodnocení nežádoucích událostí a tyto jsou pravidelně analyzovány s cílem dalšího zvyšování bezpečnosti a kvality.