Úvod > Řešené obtíže

Řešené obtíže

Akutní infarkt myokardu

Srdce je pumpou, která zajišťuje proudění krve a okysličení všech tkání v těle. Aby mohl srdeční sval správně pracovat, musí být také dostatečně okysličený. Infarkt je poškození srdeční tkáně právě vlivem nedostatečného okysličení. V Česku každý rok infarkt postihne přes 30 tisíc pacientů. Výrazně častější je u mužů. Co je to akutní infarkt myokardu? Akutní…

Akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom patří do stejné skupiny onemocnění, jako jsou němá ischémie, stabilní angina pectoris nebo srdeční selhání. Jde o zdravotní komplikace, které můžeme označit za akutní formy ischemické choroby srdeční, po které je typická náhlá změna stavu. Způsobují zhruba třetinu úmrtí v Česku. Co je to akutní koronární syndrom? Akutní koronární syndrom je forma ischémie,…

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenzí, česky vysokým krevním tlakem, trpí podle odhadů jen v Česku asi 2,5 milionu lidí. Celá čtvrtina z nich o tomto problému neví. Arteriální hypertenze totiž velmi často nemá žádné příznaky a poprvé o sobě dá vědět až prostřednictvím závažné zdravotní komplikace. Co je to arteriální hypertenze Arteriální hypertenze je dlouhodobě a chronicky zvýšený tlak krve…

Chlopenní srdeční vady

Chlopenní srdeční vady jsou skupinou onemocnění různého původu, jejichž důsledek je ale jediný: výrazně narušená činnosti srdečních chlopní, která následně vede k poruše čerpací funkce srdce a k jeho přetěžování. Výskyt chlopenních srdečních vad v populaci roste s věkem. Mezi lidmi nad 75 let trpí některou z chlopenních vad asi každý desátý člověk. Co jsou chlopenní srdeční vady? Zdravá chlopeň…

Ischemická choroba srdeční

Jen dostatečný přísun živin a kyslíku zajistí funkčnost a vitalitu srdečního svalu. Když je srdce nedokrvené, část srdeční tkáně odumírá a srdce ztrácí sílu. Pak mluvíme o ischemické chorobě srdeční, jinak také o ischémii myokardu, která je v Česku jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Co je to ischemie myokardu? Ischemická choroba srdeční je nedokrvení části srdečního svalu,…

Plicní embolie

Plicní embolie je onemocnění, jehož akutní forma ohrožuje život pacienta. Postihuje zhruba jednoho člověka z tisíce, v Česku tak každý rok lékaři diagnostikují zhruba 10 tisíc případů tohoto onemocnění. Plicní embolie velmi často úzce souvisí s trombózou žil dolních končetin. Co je to plicní embolie? Plicní embolie je ucpání celé, nebo části hlavní tepny, která přivádí krev do…

Poruchy srdečního rytmu

Poruchy srdečního rytmu, takzvané srdeční arytmie, patří mezi velmi častá onemocnění srdce. Obvykle jde o nezávažné stavy, z nichž člověk velkou část ani nezaznamená. U zdravého člověk arytmie neznamená bezprostřední ohrožení života, naopak určitým rizikem je arytmie pro pacienty s jiným onemocněním srdce. Co jsou to poruchy srdečního rytmu? Srdce je za běžného stavu rytmicky poháněno elektrickými…

Srdeční selhání

Chronická forma srdečního selhání je spíše onemocnění vyššího věku, akutní forma však může postihnout kohokoli. Srdeční selhání je častější u mužů než u žen. Zásadní pro to, aby případů srdečního selhání nepřibývalo, jsou prevence, včasná diagnóza a správná léčba, jejíž úspěšnost do velké míry závisí na samotném pacientovi. Co je to srdeční selhání? Zdravé srdce…

Synkopa

Sama synkopa není diagnózou. Může být- nicméně ne vždy je – projevem závažnějších kardiologických problémů. Některé jiné stavy mohou synkopu připomínat, ale o synkopu se nejedná. Vyskytnout se může i náhle u zcela zdravých lidí. Co je to synkopa? Synkopa, jinak označovaná také jako mdloby, je náhlá ztráta vědomí, která má jen krátké trvání a…

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější typ srdeční arytmie, jejíž výskyt v populaci stoupá s narůstajícím věkem. Fibrilace síní sice bezprostředně neohrožuje život, ale pokud není léčená, výrazně zvyšuje riziko mozkových příhod a srdečních selhání. Nicméně pacient si této arytmie nemusí být vědom a ta se projeví právě až závažnými komplikacemi. Co je to fibrilace síní? Fibrilace síní je…

Infekční endokarditida

Mikroorganismy našemu tělu nejen pomáhají, ale i škodí. Infekční endokarditida je velmi závažné infekční onemocnění, které až u pětiny pacientů končí smrtí. Příznaky tohoto závažného onemocnění jsou přitom často nenápadné. Co je to infekční endokarditida? Infekční endokarditida je závažné zánětlivé onemocnění vnitřního povrchu srdce, takzvaného endokardu, Charakteristická je přítomnost trombu tvořeného mikroorganismy, krevními destičkami, bílými…