Úvod > Řešené obtíže > Akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom

Akutní koronární syndrom patří do stejné skupiny onemocnění, jako jsou němá ischémie, stabilní angina pectoris nebo srdeční selhání. Jde o zdravotní komplikace, které můžeme označit za akutní formy ischemické choroby srdeční, po které je typická náhlá změna stavu. Způsobují zhruba třetinu úmrtí v Česku.

Co je to akutní koronární syndrom?

Akutní koronární syndrom je forma ischémie, kdy v systému zkornatělé věnčité tepny dojde k prasknutí aterosklerotického plátu (tj. vrstvy tuků, která se dlouhé roky usazovala na stěnách cévy) a následně k ucpání krevního řečiště. K srdečnímu svalu se tak nedostává tolik krve s kyslíkem a živinami, kolik by bylo potřeba. Někteří lékaři akutní koronární syndrom označují za akutní formu ischemické choroby srdeční.

Jaké jsou příznaky akutního koronárního syndromu?

Příznakem je bolest na hrudi – už na základě její intenzity, lokalizace a „vystřelování“ do dalších částí těla (spodní čelist, levé rameno, ruka, oblast břicha) může lékař předběžně určit diagnózu. Sekundárními příznaky pak mohou být dušnost, závratě, pocit slabosti, pocení a nebo naopak návaly horka.

Diagnostika

Akutní koronární syndrom lékař diagnostikuje na základě rutinních i více specifických vyšetření. Základním je EKG vyšetření, lékaře také zajímá rodinná anamnéza a dělají se krevní odběry – akutní koronární syndrom včetně akutního infarktu myokardu je možné diagnostikovat i na základě specifických markerů v krvi. Při diagnostice se využívají i koronarografie, echokardiografie a další zobrazovací metody.

Léčba akutního koronárního syndromu

Při léčbě akutního koronárního syndromu je zásadní odstranit překážku v proudění krve do srdeční oblasti, tedy prasknutý aterosklerotický plát a sraženinu a následně věnčitou tepnu zprůchodnit. Léčba tak obvykle probíhá farmakologicky, ve vážnějších případech lékař přistupuje k instrumentálnímu zprůchodnění tepny prostřednictvím katetrizace. V nejzazším případě řeší akutní koronární syndrom chirurgicky – formou bypassu.

Rizikové faktory

Stejně jako u ischemické choroby srdeční nebo v případě akutního infarktu myokardu, stojí i za dalšími akutními koronárními syndromy nezdravý životní styl – spojený s kouřením, konzumací potravin, které výrazně zvyšují hladinu cholesterolu v krvi, obezitou, vysokou mírou stresu a nedostatkem pohybu.