Úvod > Řešené obtíže > Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenzí, česky vysokým krevním tlakem, trpí podle odhadů jen v Česku asi 2,5 milionu lidí. Celá čtvrtina z nich o tomto problému neví. Arteriální hypertenze totiž velmi často nemá žádné příznaky a poprvé o sobě dá vědět až prostřednictvím závažné zdravotní komplikace.

Co je to arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je dlouhodobě a chronicky zvýšený tlak krve v krevním řečišti, který poškozuje cévy a může být jednou z příčin ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, ale i mozkové příhody. Za arteriální hypertenzi se považují dlouhodobé hodnoty krevního tlaku 140/90 a vyšší (optimální krevní tlak je 120/80).

Příčinami vysokého krevního tlaku mohou být zúžení tepny, která zásobuje ledviny, onemocnění nadledvin, ledvin, ale i vrozené zúžení aorty. V těchto případech jde o sekundární hypertenzi, která se týká zhruba 10 procent pacientů. Zbylí pacienti připadají na takzvanou primární hypertenzi, jejíž přesné příčiny nejsou známé a která vzniká vzájemným působením mnoha faktorů.

Jaké jsou příznaky?

Příznaky arteriální hypertenze jsou nevýrazné a nejsou specifické. Při masívním a náhlém zvýšení tlaku může mít pacient bolesti hlavy, závratě, může mít závratě. Velmi často se ale hypertenze projeví až závažnými komplikacemi – mozkovou příhodou nebo srdeční ischémií.

Diagnostika arteriální hypertenze

Lékař obvykle arteriální hypertenzi diagnostikuje na základě důkladné anamnézy a opakovaným měřením tlaku na obou horních končetinách. Pro vyloučení nebo potvrzení sekundární hypertenze jsou provedené krevní testy a do laboratoře je odeslána i moč. Mezi další vyšetřovací metody patří echokardiografie, vyšetření ultrazvukem nebo ambulantní monitorování tlaku, díky kterému lékař získá informace o krevním tlaku při běžných denních aktivitách pacienta.

Léčba arteriální hypertenze

V případě, že jde o sekundární hypertenzi, pak se lékař soustředí na léčbu příčiny. Tento typ hypertenze je tedy léčitelný – i bez nutnosti dlouhodobého nebo trvalého užívání léků na hypertenzi.

Léčba primární hypertenze je pak spojena především se změnou životního stylu. Zcela zásadní je přestat kouřit, pacient by měl do svého časového rozvrhu zařadit pravidelný přiměřený pohyb a změnit jídelníček. V případě, že jsou hodnoty krevního tlaku dlouhodobě vysoké, je vše doplněno i farmakologickou léčbou.