Úvod > Řešené obtíže > Fibrilace síní

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější typ srdeční arytmie, jejíž výskyt v populaci stoupá s narůstajícím věkem. Fibrilace síní sice bezprostředně neohrožuje život, ale pokud není léčená, výrazně zvyšuje riziko mozkových příhod a srdečních selhání. Nicméně pacient si této arytmie nemusí být vědom a ta se projeví právě až závažnými komplikacemi.

Co je to fibrilace síní?

Fibrilace síní je jedna z forem srdeční arytmie. Vzniká v okamžiku, kdy v srdečních síních neřízeně krouží elektrické vzruchy. V tu chvíli se začínají síně stahovat nekoordinovaně, srdce přestává naplno čerpat, zpomaluje se krevní tok a výrazně vzrůstá riziko vzniku krevní sraženiny. Pokud se tato v srdeční síni vzniklá sraženina uvolní a putuje dál krevním řečištěm, může dojít k cévní mozkové nebo k srdečnímu selhání.

Fibrilace síní je částečně dědičná, může být ale projevem některých chlopenních vad, průvodním jevem ischemické choroby srdeční nebo kardyomypatie, ale může být i projevem špatně pracující štítné žlázy, plicní embolie nebo některých typů otrav.

Jaké jsou příznaky fibrilace síní?

Fibrilace síní nemusí mít žádné projevy a ohlásí se až závažnými zdravotními komplikacemi, jako je například mozková příhoda. Nejčastějším projevem jsou palpitace – nepříjemný pocit rychlého, silného a nepravidelného bušení srdce. Při zátěži se fibrilace síní může projevovat dušností, nevolností a slabostí.

Diagnostika fibrilace síní

Zkušený lékař dokáže srdeční arytmii diagnostikovat už z běžného poslechu srdečních ozev, změřením krevního tlaku a zjištěním pravidelnosti pulzu. Zásadní metodou pro diagnostiku fibrilace síní je nicméně EKG vyšetření – ať už jednorázové, nebo 24hodinová Holterovská monitorace. Občas se v rámci diagnostiky provádí i jícnová echokardiografie, která v srdci odhalí případné krevní sraženiny. K vyloučení, nebo potvrzení špatné funkce štítné žlázy, která může být příčinou fibrilace, se provádí i laboratorní vyšetření krve.

Léčba fibrilace síní

Při diagnostikování fibrilace síní je vždy nutné, aby pacient užíval léky na ředění krve, a minimalizoval tak riziko vzniku krevní sraženiny. Samotnou fibrilaci síní je možné léčit pomocí léků – pravidelným užíváním takzvaných antiarytmik. Fibriace síní je léčena i invazivně – takzvanou katetrizační ablací, kdy dojde ke zničení mále části srdeční tkáně, kde arytmie vzniká. U fibrilace síní je – na rozdíl od jiných typů arytmií – tento zákrok ale náročnější.

Rizikové faktory

Zvýšené riziko vzniku a výskytu fibrilace síní je u pacientů s vysokým krevním tlakem a cukrovkou. Rizikovým faktorem je také obezita.