Synkopa

Sama synkopa není diagnózou. Může být- nicméně ne vždy je – projevem závažnějších kardiologických problémů. Některé jiné stavy mohou synkopu připomínat, ale o synkopu se nejedná. Vyskytnout se může i náhle u zcela zdravých lidí.

Co je to synkopa?

Synkopa, jinak označovaná také jako mdloby, je náhlá ztráta vědomí, která má jen krátké trvání a končí spontánním návratem ke stavu před synkopou. Synkopa je důsledkem přechodného snížení prokrvení těch částí mozku, které kontrolují stav vědomí. Protože jde o náhlý stav, je často spojena s nekontrolovaným pádem na zem, při kterém se pacient může zranit.

Jaké jsou příznaky synkopy?

Sama synkopa může být příznakem vážnějších obtíží. Nicméně mezi příznaky, které předcházejí mdlobám, patří pocit závratě, ztráta zraku i sluchu, vyražení studeného potu po těle, a nebo naopak nával horkosti. Přidat se může bušení srdce a celková bledost.

Diagnostika synkopy

Ne každý stav náhlé slabosti je synkopou. Sklony ke kardiogenní synkopě je možné otestovat prostřednictvím testu na nakloněné rovině. Lékař by měl také diagnostikovat, zda synkopa není projevem vážnějšího onemocnění – a to prostřednictvím neinvazivních a v případě nutnosti i invazivních kardiologických vyšetření. Synkopa může být příznakem poruch srdečního rytmu, ale i projevem  zúžení aortální chlopně, plicní embolie nebo nádorů na srdci.

Léčba synkopy

Léčbu lékař stanovuje podle konkrétních příčin, které synkopu spouští.