Úvod > Vyšetření a operační zákroky

Vyšetření a operační zákroky

Echokardiografie

Echokardiografie (ECHO) je základní a jedno z nejrozšířenějších vyšetření srdce. Jde o neinvazivní a nebolestivou metodu, která pro pacienta není ani příliš nepříjemná a lékaři poskytuje okamžité informace o srdci a jeho stavu. Co je echokardiografické vyšetřenía k čemu se používá? Echokardiografie je ultrazvukové vyšetření srdce, během kterého si lékař prostřednictvím ultrazvukové sondy prohlédne jednotlivé oddíly srdce…

Angiografie srdce a selektivní koronarografie

Angiografie srdce a selektivní koronarografie jsou diagnostické metody, ke kterým lékař přistupuje v okamžiku, kdy má podezření na zúžení koronárních cév, jež mohou být příčinou srdeční ischémie i infarktu myokardu. Jde o invazivní vyšetření, které je spojeno s krátkou hospitalizací, nicméně riziko komplikací se pohybuje v řádech setin až desetin procent. Co jsou to angiografie a koronarografie a…

Diagnostická srdeční katetrizace

Pod pojem diagnostická katetrizace je možné zařadit několik invazivních, nicméně nechirurgických vyšetření, které se provádějí prostřednictvím katétrů různých druhů. Jde o diagnostické metody, které se používají při posuzování stavu srdce, srdečních vad a zejména stavu systému věnčité tepny. Co je to diagnostická srdeční katetrizace Diagnostická katetrizace je druh vyšetření, které poskytuje velmi přesné a de…

EKG (Elektrokardiografie)

EKG je rychlé a pro pacienta nenáročné vyšetření, které lékaři okamžitě poskytne dostatek informací pro základní diagnostiku. EKG je základem každého interního vyšetření včetně předoperačních. Tato vyšetřovací metoda je jednoduchá a nebolestivá. Co je EKG vyšetření a k čemu se používá? Elektrokardiografie je vyšetření, které pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. Lékař pak podle vzhledu křivek,…

Elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze je neinvazivní zákrok, který je spojený s krátkodobou hospitalizací v řádech několika málo hodin. Pacient je po celou dobu zákroku i několik hodin po něm monitorovaný. Komplikace při elektrické kardioverzi jsou vzácné. Co je elektrická kardioverze a kdy se používá? Elektrická kardioverze se běžně používá při léčbě některých typů srdečních arytmií. Mezi ně patří například…

Frakční průtoková rezerva

Měření frakční průtokové rezervy je jednoduchá, rychlá a bezpečná, ač invazivní metoda, díky které může lékař objektivně posoudit významnost zúžení věnčité tepny. Díky změření frakční průtokové rezervy tak nedojde k nadhodnocení, případně podcenění zúžení věnčité tepny. Co je měření frakční průtokové rezervy a k čemu slouží? Měření frakční průtokové rezervy (FFR) je vyšetření, během kterého lékař pomocí…

24.hod ambulantní monitorace EKG a TK

Holterovská monitorace je jedním ze základních kardiologických vyšetřovacích postupů. Jde o ambulantní metodu, která je spojena jen s minimálním nepohodlím, není riziková a nemá žádné nežádoucí účinky. Co je holterovská monitorace a k čemu slouží? Holterovská monitorace je ambulantní nejčastěji 24hodinová monitorace EKG křivky pacienta. Do přístroje se prostřednictvím několika elektrod upevněných na těle pacienta zaznamenává jeho…

Implantace kardiostimulátoru

Implantace kardiostimulátoru je malý chirurgický zákrok, který se obvykle provádí jen v místním znecitlivění na kardiostimulačním sále. Pacient je po celou dobu pod rentgenovou kontrolou. Jde o jednoduchý a rutinní zákrok – riziko komplikací je nízké, nicméně nelze ho zcela vyloučit. Co je kardiostimulátor a proč se používá? Kardiostimulátor je malý elektrický přístroj s vlastním zdrojem energie,…

Katetrizační ablace arytmií

Katetrizační ablace je invazivní, nicméně nechirurgický přístup k léčbě srdečních arytmií. Laicky řečeno dojde při katetrizační ablaci ke zničení té části srdeční tkáně, ve které vznikají arytmie – dochází k tomu prostřednictvím ablačního katétru, který je na konkrétní místo v srdci vpravený prostřednictvím vpichu nejčastěji v tříslech, v některých případech na krku. Tento katétr prostřednictvím…

Katetrizace – levostranná, pravostranná, transseptální

Katetrizace je invazivní, nicméně nebolestivé a jen minimálně nepříjemné vyšetření, kterým může lékař vyšetřit srdeční oddíly, koronární tepnu i plicnici. Jde o bezpečný zákrok s minimem rizik, jehož výsledkem je přesná diagnostika případného problému. Co je katetrizace a proč se používá? Katetrizace je vyšetření srdce, jeho oddílů a cév pomocí katétrů, speciálních tenkých drátků, které lékař…

PCI – Perkutánní koronární intervence

PCI, perkutánní koronární intervence je často označovaná starším názvem angioplastika koronárních cév. Jde o bezpečný zákrok s minimem komplikací, který obvykle navazuje na koronarografii a angiografii. PCI je nechirurgická alternativa srdeční operace a provedení bypassu. Metoda, která se uplatňuje při léčení akutních i chronických stavů. Co je to perkutánní koronární intervence PCI, nebo chcete-li angioplastika, je…

Septální ablace

Septální ablace je katetrizační výkon, který je alternativou chirurgického řešení obtíží. Nicméně pacient je během septální ablace obvykle monitorovaný prostřednictvím jícnové echokardiografie, a zákrok je proto sice nebolestivý, ale nepříjemný. Zmírnit diskomfort může podání uklidňujících léků. Co je septální ablace a kdy se používá? Septální ablace se uplatňuje při léčbě kardiomyopatie, tedy stavu, kdy je…

Spirometrie

Spirometrie je vyšetření, které zkoumá funkčnost plic a které se provádí nejčastěji u pacientů s dušností, dlouhodobým kašlem, nejasným nálezem na rentgenu plic, ale i u pacientů, kteří mají podstoupit operaci hrudníku. Cílem naprosto bezbolestného vyšetření je odhalit příčiny respiračních potíží, zjistit, jak jsou průchodné dýchací cesty a v jakém stavu jsou plíce. Spirometrické vyšetření…

Rotablace (Rotační aterektomie)

Rotablace  je invazivní katetrizační výkon, který nahrazuje chirurgický zákrok a který se používá jako doplňková metoda při koronární angioplastice. Často v okamžiku, kdy ostatní použité metody selhávají. Jde o nebolestivý zákrok, se kterým je spojeno jen minimální riziko. Co je rotablace a k čemu slouží? Rotablace je zákrok, prostřednictvím kterého lékař zčásti, nebo zcela odstraní z postižené tepny…