Úvod > Vyšetření a operační zákroky > Diagnostická srdeční katetrizace

Diagnostická srdeční katetrizace

Pod pojem diagnostická katetrizace je možné zařadit několik invazivních, nicméně nechirurgických vyšetření, které se provádějí prostřednictvím katétrů různých druhů. Jde o diagnostické metody, které se používají při posuzování stavu srdce, srdečních vad a zejména stavu systému věnčité tepny.

Co je to diagnostická srdeční katetrizace

Diagnostická katetrizace je druh vyšetření, které poskytuje velmi přesné a de facto okamžité informace o stavu srdečních oddílů, chlopní a řečiště věnčité tepny. Lékař prostřednictvím katétru a pod rentgenovou kontrolou může diagnostikovat i případná zúžení nebo ucpání v řečišti věnčité tepny. Diagnostická katetrizace je prvním krokem, hned vzápětí po ní ale může lékař přistoupit k okamžité léčbě zjištěných obtíží – tou je například roztažení zúžení tepny pomocí balonku a následně implantace stentu, který zamezí opakovanému zúžení cévy.

Mezi diagnostická katetrizační vyšetření patří a naší klinice se provádějí:

  • angiografie srdce a selektivní koronarografie
  • měření frakční průtokové rezervy
  • pravostranná a levostranná katetrizace srdce

Navazujícíci – nikoli už primárně diagnostickými metodami – jsou rotablace a katetrizační ablace, PCI, septální ablace.

Jak toto vyšetření probíhá?

Diagnostická katetrizace probíhá na katetrizačním sále a v lokálním umrtvení. Pacient je po celou dobu zákroku při vědomí a připojený na monitoring EKG. Zákrok probíhá pod rentgenovou kontrolou.

Diagnostická katetrizace je invazivní vyšetření, kdy lékař zavádí katétry (tenké drátky vybavené speciálními měřicími a léčebnými instrumenty) obvykle skrze oblast třísel, někdy skrze radiální tepnu na předloktí do koronárního systému pacienta. Někdy je do těla pacienta během vyšetření vpravena kontrastní látka. Její aplikace bývá spojena s pocitem velkého horka rozlévajícího se z hrudi do zbytku těla, tento stav ale rychle odezní.

Délka katetrizačního vyšetření se odvíjí od povahy zákroku. Po vyšetření lékař katétr vyjme a místo vpichu zabandážuje elastickým obvazem a zatíží. Pacient pak musí strávit několik hodin v absolutním klidu na lůžku (kratší čas, pokud byla katetrizace vedena z radiální tepny, a zhruba 24 hodin u vpichu z oblasti třísel). Délka hospitalizace obvykle bývá dva až pět dní, po týdnu až deseti dnech se pacient může vrátit do zaměstnání.

Jak se na vyšetření připravit?

Před diagnostickou katetrizací by pacient neměl od půlnoci jíst, pít ani kouřit. Ošetřujícího lékaře musí také seznámit s léky, které pravidelně užívá a zkonzultovat s ním jejich případné vysazení. Lékař také musí vědět o všech alergiích. Před zákrokem musí pacient vyjmout případnou zubní protézu.