Úvod > Vyšetření a operační zákroky > EKG (Elektrokardiografie)

EKG (Elektrokardiografie)

EKG je rychlé a pro pacienta nenáročné vyšetření, které lékaři okamžitě poskytne dostatek informací pro základní diagnostiku. EKG je základem každého interního vyšetření včetně předoperačních. Tato vyšetřovací metoda je jednoduchá a nebolestivá.

Co je EKG vyšetření a k čemu se používá?

Elektrokardiografie je vyšetření, které pomocí křivky zobrazuje elektrickou aktivitu srdce. Lékař pak podle vzhledu křivek, jejich tvaru, výšky a dalších parametrů diagnostikuje případné odchylky od běžného stavu. EKG se používá při určení původu bolestí na hrudi, bušení srdce, dušnosti a závratí.

Prostřednictvím EKG pak může lékař diagnostikovat srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce, ale i plicní embolii. Na základě EKG vyšetření je určen další postup léčby, případně další kardiologická vyšetření.

Jak probíhá?

Při EKG vyšetření se pacient položí na lůžko a lékař, nebo sestřička mu na hrudník, kotníky a zápěstí připojí elektrody, které snímají srdeční činnost. Pak následuje samotné vyšetření, velmi rychlé „natočení EKG“, při kterém musí být pacient v absolutním klidu. Záznam srdeční aktivity v podobě EKG křivky přístroj zaznamená na papír a lékař může ihned stanovit původ problémů, případně diagnózu.

Jak se na EKG vyšetření připravit?

Na EKG není potřeba speciální příprava. Pokud pacient před vyšetřením užil, nebo pravidelně užívá léky, měl by o tom lékaře informovat.