Elektrická kardioverze

Elektrická kardioverze je neinvazivní zákrok, který je spojený s krátkodobou hospitalizací v řádech několika málo hodin. Pacient je po celou dobu zákroku i několik hodin po něm monitorovaný. Komplikace při elektrické kardioverzi jsou vzácné.

Co je elektrická kardioverze a kdy se používá?

Elektrická kardioverze se běžně používá při léčbě některých typů srdečních arytmií. Mezi ně patří například fibrilace síní, komorová tachyarytmie nebo například kmitání síní (takzvaný flutter síní). Tyto arytmie nejen snižují výkon srdce, ale mohou vést i ke vzniku nebezpečných krevních sraženin.

Principem elektrické kardioverze je vyslání silného výboje elektrického proudu skrze hrudník k srdci a následné přerušení průběhu arytmií. Ne vždy je elektrická kardioverze úspěšná. V těchto případech pak může dojít k jejímu opakování, k léčbě arytmií pomocí léků nebo ke katetrizační ablaci, tedy k invazivnímu zákroku, který se také používá pří léčbě srdečních arytmií.

Jak zákrok probíhá?

Zákrok probíhá na monitorovaném lůžku intenzívní péče. Pacientovi se nejprve do předloktí zavede kanyla, je připojený k monitoringu EKG a krevního tlaku. Následně mu lékař podá léky, které ho na velmi krátkou dobu hluboce uspí. Pacient tak nic necítí a zákrok pro něj není nepříjemný.

Lékař přiloží na hrudník dvě elektrody defibrilátoru a vyšle do srdce velice krátký elektrický výboj. Ten obnoví normální srdeční rytmus. V případě, že k obnovení normálního srdečního rytmu nedojde, lékař akci opakuje.

Po probuzení může pacient cítit bolest a mírné pálení na hrudníku a v zádech. Dalších 2 až 4 hodiny zůstává na lůžku, kde je i nadále monitorovaný. Pokud nedojde ke komplikacím, je následně propuštěný domů. Dalších 24 hodin by ale neměl řídit automobil a pít alkohol. Lékař může pacientovi také i v dalších týdnech naordinovat antikoagulační léčbu, tedy užívání léků na ředění krve – jako prevenci vzniku krevních sraženin.

Jak se na elektrickou kardioverzi připravit?

Ač jde o ambulantní zákrok, je v průběhu kardioverze pacient na krátkou dobu uspán. Proto by neměl od půlnoci jíst, pít ani kouřit. Svého lékaře by měl také včas informovat o všech alergiích a užívaných lécích. Pokud srdeční arytmie před zákrokem trvají déle než 48 hodin, pak by měl pacient 3 týdny před elektrickou kardioverzí užívat léky na ředění krve, v akutních případech pak riziko krevní sraženiny vyloučí jícnová echokardiografie. O těchto postupech rozhoduje lékař.

K nahlédnutí: Informovaný souhlas s elektrickou kardioverzí včetně podrobných informací o zákroku a možnými riziky.