Úvod > Vyšetření a operační zákroky > 24.hod ambulantní monitorace EKG a TK

24.hod ambulantní monitorace EKG a TK

Holterovská monitorace je jedním ze základních kardiologických vyšetřovacích postupů. Jde o ambulantní metodu, která je spojena jen s minimálním nepohodlím, není riziková a nemá žádné nežádoucí účinky.

Co je holterovská monitorace a k čemu slouží?

Holterovská monitorace je ambulantní nejčastěji 24hodinová monitorace EKG křivky pacienta. Do přístroje se prostřednictvím několika elektrod upevněných na těle pacienta zaznamenává jeho srdeční činnost včetně všech – i krátkodobých – obtíží. Holterovská monitorace se nejčastěji využívá při diagnostice poruch srdečního rytmu.

Jak vyšetření probíhá?

Pacient dorazí do kardiologické ambulance, kde mu lékař na tělo připevní několik lepících elektrod. Ty jsou spojeny se záznamovým zařízením, které má pacient obvykle v malé brašničce okolo pasu.

Zároveň obdrží tiskopis, do kterého musí dalších 24 hodin pečlivě zaznamenávat veškerou aktivitu, každý subjektivní pocit (emoce, pocení, návaly horka, zimu…) i eventuální zdravotní potíže, jako jsou dušnost, bušení srdce, slabost a další. Každý záznam musí být opatřený i přesným časem. Pečlivě vyplněný tiskopis a záznam EKG křivky jsou základem úspěšného vyšetření a diagnostiky.

Lékař může zvolit i delší časový úsek, než je obvyklých 24 hodin. Maximální doba záznamu je sedm dní.