Úvod > Vyšetření a operační zákroky > Implantace kardiostimulátoru

Implantace kardiostimulátoru

Implantace kardiostimulátoru je malý chirurgický zákrok, který se obvykle provádí jen v místním znecitlivění na kardiostimulačním sále. Pacient je po celou dobu pod rentgenovou kontrolou. Jde o jednoduchý a rutinní zákrok – riziko komplikací je nízké, nicméně nelze ho zcela vyloučit.

Co je kardiostimulátor a proč se používá?

Kardiostimulátor je malý elektrický přístroj s vlastním zdrojem energie, který vede elektrické impulzy do elektrody, nebo elektrod  v srdci, zároveň snímá elektrickou aktivitu samotného srdce a koordinuje ji. Implantace kardiostimulátoru je dnes jediný možný způsob jak řešit brachyarytmii, tedy stav, kdy je srdeční rytmus příliš pomalý. Kardiostimulátor, označovaný také jako pacemaker, tedy zajišťuje dostatečný srdeční rytmus.

Jak implantace kardiostimulátoru probíhá?

Kardiostimulátor se obvykle implantuje pod levou nebo pravou klíční kost, samotné elektrody jsou do příslušných srdečních oddílů vpraveny skrze podklíčkovou nebo pažní žílu.

Zákrok probíhá v lokálním znecitlivění. Před zákrokem sestra pacientovi zavede kanylu pro případné podání léků nebo kontrastní látky během zákroku a podá léky tlumící bolest. Na sále je pacient sterilně zarouškovaný, lékař znecitliví oblast, kudy povede řez, a následně vytvoří podkožní kapsu pro vložení kardiostimulátoru.

Skrze podklíčkovou nebo pažní žílu pak zavede přímo do srdce jednu až tři elektrody (záleží na typu arytmie). Správné umístění lékař zkontroluje prostřednictvím rentgenu a především zevní elektrickou stimulací. Pokud je vše v pořádku, připojí k elektrodám kardiostimulátor, ten vloží do podkoží a ránu zašije. Pacient je po celou dobu pod rentgenovou kontrolou a zároveň připojený na monitorování EKG.

Následujících 24 hodin by měl pacient strávit v klidu na nemocničním lůžku, 48 hodin po implantaci se může osprchovat. Domů je propuštěný obvykle druhý až sedmý den po zákroku. Návrat do práce je možný po zhruba dvou týdnech. Zhruba měsíc po zákroku by se pacient měl vyhýbat zvedání těžkých břemen a námaze spojené se zvedáním paží.

Jak se na implantaci kardiostimulátoru připravit?

Pacient by v den zákroku neměl od půlnoci jíst ani pít. Lékaře by měl také s dostatečným předstihem informovat o případných alergiích a dalších zdravotních problémech a také o lécích, které pravidelně užívá. Po konzultaci s lékařem je možné některé z nich dočasně vysadit.

K nahlédnutí: Informovaný souhlas s implantací kardiostimulátoru včetně podrobných informací o zákroku a možnými riziky.