Úvod > Vyšetření a operační zákroky > Rotablace (Rotační aterektomie)

Rotablace (Rotační aterektomie)

Rotablace  je invazivní katetrizační výkon, který nahrazuje chirurgický zákrok a který se používá jako doplňková metoda při koronární angioplastice. Často v okamžiku, kdy ostatní použité metody selhávají. Jde o nebolestivý zákrok, se kterým je spojeno jen minimální riziko.

Co je rotablace a k čemu slouží?

Rotablace je zákrok, prostřednictvím kterého lékař zčásti, nebo zcela odstraní z postižené tepny aterosklerotický plát, který brání průtoku krve a je jednou z příčin ischemické choroby srdeční nebo akutního koronárního syndromu. Rotablace je výkon, který se uplatňuje na silně poškozených tepnách, ve kterých je přítomno velké množství vápníku a ve kterých tedy není možné provést klasickou angioplastiku se zavedením katétru a následně stentů.

Při rotablaci je prostřednictvím speciálního vysokofrekvenčního rotablačního katétru aterosklerotický plát rozrušený na mikročástice – ty jsou proudem krve postupně odnášené pryč a dochází ke zpřístupnění tepny. Rotablace je prvním krokem léčby, po kterém může lékař přistoupit ke klasické angioplastice a dalším léčebným metodám.

Jak probíhá?

Rotablace je invazivní zákrok, který se provádí v lokální anestezii na katetrizačním sálku. Pacient leží na zádech a je zarouškovaný. Katétr je obvykle zavedený v oblasti třísel nebo prostřednictvím palcové (radiální) tepny na zápěstí. Lékař do cévy zavede speciální rotablační katétr a navede ho na místo výkonu. Laicky můžeme tento rotablační katétr přirovnat k miniaturní frézce, která pomocí až 200 tisíc otáček za minutu „odvrtá“ aterosklerotické usazeniny. Po provedení rotablace je věnčitá tepna připravená na další zákrok – tím je nejčastěji angioplastika.

Délka zákroku je individuální a pacient je v jeho průběhu při vědomí, napojený na monitoring EKG a pod rentgenovou kontrolou. Zákrok je nebolestivý. Po rotablaci a angioplastice lékař ošetří ránu a pacient stráví několik hodin v klidu na lůžku – s bandáží rány. Délka klidu se odvíjí od toho, jaká céva byla pro vstup katétru použita. V nemocnici stráví pacient po zákroku dva až pět dní, po týdnu až deseti dnech se může vrátit do zaměstnání.

Jak se na vyšetření připravit?

Na rotablaci není potřeba žádná speciální příprava. Nicméně rotablace bývá spojena i s angiografií srdce, kterou pacient podstupuje na lačno. Šest hodin před zákrokem by tak pacient neměl jíst ani pít. S dostatečným, několikadenním předstihem by měl také svého lékaře informovat o lécích, které užívá, a o případných alergiích.