Spirometrie

Spirometrie je pro pacienta nenáročný a nebolestivý fyziologický test, který patří mezi základní interní vyšetřovací metody. Používá se nejen při zjišťování diagnózy, ale spirometrie je i součástí předoperačních vyšetření u pacientů, které čeká operace hrudníku.

Co je spirometrie a kdy se používá

Spirometrie je vyšetření, které zkoumá funkčnost plic a které se provádí nejčastěji u pacientů s dušností, dlouhodobým kašlem, nejasným nálezem na rentgenu plic, ale i u pacientů, kteří mají podstoupit operaci hrudníku. Cílem naprosto bezbolestného vyšetření je odhalit příčiny respiračních potíží, zjistit, jak jsou průchodné dýchací cesty a v jakém stavu jsou plíce. Spirometrické vyšetření pacienti podstupují i opakovaně – lékař jejich prostřednictvím sleduje vývoj choroby a určuje další léčbu.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření obvykle probíhá vsedě. Pacientovi si na nos připevní kolíček, do úst vloží speciální náustek a skrze něj pak vdechuje a vydechuje. Aby bylo vyšetření úspěšné, musí pacient při vyšetření spolupracovat a dýchat do spirometru podle pokynů lékaře nebo sestry.

Spirometr následně zaznamenává objem vdechnutého a vydechnutého vzduchu, výdechovou rychlost a další parametry. Výstupem vyšetření je graf s křivkou a zaznamenanými hodnotami. Podle tvaru křivky a hodnot na záznamu už lékař může orientačně stanovit, o jakou ventilační poruchu se jedná.

Jak se na spirometrii připravit?

Na spirometrické vyšetření se pacient nemusí předem nijak výrazně připravovat. Krátce před vyšetřením by se měl pouze vyvarovat konzumaci jídla, kouření a vyšetření by se nemělo provádět u osob se závažnějším infekčním onemocněním.